Találós kérdések természeti jelenségek

Találós kérdések

Találós kérdések természeti jelenségek

találós kérdésekCsillag fent a fellegekben,
vízzé válik tenyeredben.
(hópehely)

találós kérdések

Vízbe esik, eltörik,
kőre esik, nem törik.
(hópehely)

találós kérdések

Hideg pillangó,
a vetésnek takaró.
(hópehely)

találós kérdések

Földre esem, de nem fáj,
minden gyerek engem vár.
(hópehely)

találós kérdések

Hullok, hullok sebesen,
meghalok a kezeden.
(hópehely)

találós kérdések

Madarak szállnak szárnyak nélkül,
fára ülnek lábak nélkül.
Jön egy király napkeletről,
mind megeszi szája nélkül.
(hópelyhek és a Nap)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Sok-sok apró szárnytalan,
jön valaki lábatlan,
mind megeszi szájatlan.
(hópelyhek és a Nap)

találós kérdések

A nagy méhkas sűrűn rajzik,
ha nap süti, mind elázik.
(havazás)

találós kérdések

Égtől hullok, fehér vagyok,
szeretem a kemény fagyot.
Siklik rajtam szánkók talpa,
víg csatákban vagyok labda…
De ha olvad, vízzé válok,
pára leszek, égbe szállok.
(hó)

találós kérdések

Nagy hidegben soká élek,
vigyél szobádba: meghalok.
(hó)

találós kérdések

Kiszakadt egy nagy-nagy zsák,
szerteszórja tartalmát.
Szeretik a gyermekek,
tudod-e, hogy mi lehet?
(hó)

találós kérdések

Fehér tollú kiscsibe,
kerek tál a tó színe,
megsütötte Holdanyó,
majd megeszi Napapó.
(hó)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Csillog is, villog is,
hullik is, múlik is,
a füstös háztetőn,
ezüstös fény, ragyogó!
Hűvös is, befed is,
vetésen meleg is,
jó takaró!
(hó)

találós kérdések

Égtől hull, jaj, de jó!
Lesz belőle takaró,
ráborul a vetésre,
hogy a fagytól megvédje.
Vastag bundája alatt
kenyérmagvak alszanak,
puha ágyban telelnek,
s kikeletkor kikelnek.
Ha kisüt a meleg nap,
elolvad a bundája,
lesz belőle pocsolya. Mi az?
(hó)

találós kérdések

Hófehér a születése,
fekete a temetése.
(hó)

találós kérdések

Tiszta, fehér születése,
sáros, piszkos temetése.
(hó)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Fehér, bársony születése,
lucskos, sáros temetése.
(hó)

találós kérdések

Születése csillogó,
temetése locsogó.
(hó)

találós kérdések

Fehér pokróc egész földön,
nem itt szövik, az égtől jön.
(hó)

találós kérdések

Van egy szép fehér ingem,
az ég varrta énnekem.
Ha melegen süt a nap,
az én ingem elolvad.
(hó)

találós kérdések

Felhőben születik, földön él,
ha meleg éri – elalél.
(hó)

találós kérdések

Fehér csillag takaró,
a világnak, jaj, de jó!
Kucsma ül a lámpán,
bunda a házak hátán,
lepedő a réten,
köpönyeg a kerítésen.
Foszlik, porzik, kavarog a szélben,
jó meleget ad a nagy hidegben. Mi az?
(hótakaró)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Fehér asztalterítő borítja a földet. Mi az?
(hótakaró)

találós kérdések

Fehér tehén elszalad,
a fekete itt marad.
(hóolvadás)

találós kérdések

A tó hátán gyémánt takaró,
vas csikóval siklani rajta jó.
(jég)

találós kérdések

Ma még locsog, holnap kopog,
minden gyerek csúszkálni fog.
(jég)

találós kérdések

Kinn kemény, akár a kő,
elolvad, ha a házba jő. Mi az?
(jég)

találós kérdések

Víz szülötte, földön hálok,
anyám látva vízzé válok.
(jég)

találós kérdések

Víztől lett és vízzé válik. Mi az?
(jég)

találós kérdések

Vagyon olyan állat, ki szüli ő fiát,
a fiú aztán szüli az ő anyját.
Hogy lehet ez, mondd meg nekem az okát,
megnyitom érette erszényemnek száját.
(víz-jég-víz)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Csipp, csipp, csepp, ezüst csepp.
Csörren, csurran csendesen.
Csipp, csipp, csepp, sok-sok csepp.
Ha a nap kisüt melegen,
vízzé válik, az ereszről lecsepeg. Mi az?
(jégcsap)

találós kérdések

Égnek áll a gyökere,
és úgy nő a földre le.
Mondd meg hamar, mi lehet?
(jégcsap)

találós kérdések

Eresz alatt ezüst függők. Mi az?
(jégcsap)

találós kérdések

Eresz alatt ezüst korsók függnek,
a nap melegétől mind kiömlenek. Mi az?
(jégcsapok)

találós kérdések

Üvegfalon sosem lengő,
fenyők, zuzmók, meseerdő,
ezüsterdő, kristálylombok,
napsütésben gyönggyé omlók.
(jégvirágok)

találós kérdések

Virág – télen kivirágzik,
meleg naptól elázik. Mi az?
(jégvirág)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Hidegben virágzik,
melegben elszárad.
(jégvirág)

találós kérdések

Nincs keze, nincs foga neki,
mégis megmar, ha teheti.
(fagy)

találós kérdések

Nincs szeme,
nincs keze,
mégis ír az ablaküvegre.
(hideg)

találós kérdések

Szárnya nincs és mégis repül,
a föld felett körös-körül.
Néha fent száll,
néha lent jár,
ismeri őt: tavasz, ősz, nyár!
A hátával napot takar,
esőt zúdít, hogyha akar.
Mi ez, Gyuri?
Mondd meg hamar!
(felhő)

találós kérdések

Hol vizet önt,
hol havat hint,
hol jeget szór fejedre,
s elszáll
– pedig szárnya sincsen –
nyugatra vagy keletre.
(felhő)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Se oldala, se feneke,
mégis megáll a víz benne. Mi az?
(felhő)

találós kérdések

Báránynak nevezik,
bár nem béget soha,
nincs gyapjú a hátán,
nincs szája, sem foga,
lába sincs és méis
vándorol a nyájban,
tavasszal és ősszel,
s akkor is ha nyár van.
(bárányfelhő)

találós kérdések

Kormos hasú bivalyok
fellegelik a napot.
Összecsapnak, láng ragyog.
Tejük habzón dől, csorog.
(esőfelhők)

találós kérdések

Erős, tán a legerősebb,
az életnél is idősebb,
s a föld színén, a föld alatt
meg sem állna, mindig halad.
Néha mintha szárnya volna,
felszáll messze a magasba,
s ha elunta égi útját,
könnyei a földet mossák.
(eső)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Mindent lemos szappan nélkül,
tőle erdő, mező zöldül.
Mi az?
(eső)

találós kérdések

Magasabb a toronynál,
vékonyabb a nádszálnál.
Mi az?
(eső)

találós kérdések

Vékonyabb a nádszálnál,
magasabb a toronynál.
Sírva dudorászik,
ezüstösen poroszkál. Mi az?
(eső)

találós kérdések

Földre esem, de nem fáj,
minden növény engem vár.
(eső)

találós kérdések

Felhő könnye hull a földre,
futó csermely lesz belőle.
(eső)

találós kérdések

Felhőből jön, földre ér,
onnan hamar visszatér. Mi az?
(eső)

találós kérdések

Felül kopog, alul csobog. Mi az?
(eső)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Ló lába szúrta,
kerék talpa gyúrta,
disznó orra túrta,
az út szélén kész a torta. Mi az?
(sár)

találós kérdések

Kopogva hull le a földre,
a szántóföldre, a mezőre.
Nyomában letarolt határ –
termést ott már senki se vár.
(jégeső)

találós kérdések

Nagy meleg után érkezik,
vízzel, széllel keveredik,
s ahová csak elmehet,
pusztítja az életet.
(jégeső)

találós kérdések

Szent Péter apostol és az égi szentek,
égi tekepályán gurigázni kezdtek.
Nehéz golyójuknak lehallatszik hangja,
dőlnek is a bábuk, visszhangzik robaja.
(mennydörgés)

találós kérdések

Hegyomlás robaja
füled hasogatja,
vakító fénysugár
szemed kápráztatja. Mi az?
(mennydörgés, villámlás)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Sohasem hazudik,
mégis mindig becsap. Mi az?
(villám)

találós kérdések

Egy lábon imbolygott,
egy nagyot kacsintott.
(villámlás)

találós kérdések

Paták vad vágtával messze dübörögnek,
vészes csattogással egyre közelednek.
Láng lobban nyomukban amíg elrobognak,
szél süvít mögöttük mire elcsitulnak.
(vihar)

találós kérdések

Cserfa csattan,
ezer ága pattan,
ezer ágán ezer fészek,
ezer fészek, ezer tojás,
mégis egy a székük.
(napkelte)

találós kérdések

Csontkürttel kürtölnek,
aranydeszkák hasadnak,
földi férgek mozognak.
(hajnalhasadás)

találós kérdések

Aranyméz letarolja
égtől a földre,
felkúszol, lecsúszol
kedvedet töltve:
arcodat befutja
mennyei repkény. Mi az?
(napfény)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Éjjel-nappal nincs nyugalma,
két világ a birodalma.
A sötétség úgy fél tőle,
mindenütt szalad előtte. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Úton megyen nem poroz,
vízen megyen, nem csobog,
nádon megyen, nem suhog,
sáson megyen, nem susog,
eső éri, nem ázik,
ha fagy éri, nem fázik. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Balta nélkül, csákány nélkül
jeget tör. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Út fut, minden házba befut. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Legnagyobb a világon,
s a legkisebb lyukon is befér. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Az én ablakomban is van,
a te ablakodban is van,
a más ablakában is van. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Eső veri, nem ázik,
ha fagy éri, nem fázik. Mi az?
(napsugár)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Magasabb a toronynál,
vékonyabb a nádszálnál. Mi az?
(napsugár)

találós kérdések

Künn is van, benn is van,
mégsem lehet megfogni.
(világosság)

találós kérdések

Két krajcár az ára,
mégsem fér a házba. Mi az?
(világosság)

találós kérdések

Fénynél születik, sötétben meghal,
makacs kísérőd, nem lát és nem hall.
Árokba eshetsz, kajánul majmol,
nemhogy kihúzna rögtön a bajból.
Ha fára mászol, kúszik utánad.
Bemész a tóba? Úszni sem fáradt.
Akkor is követ, ha nem akarod,
csak sötétben tűnik el mindjárt,
nyomát sem látod, hogy nappal itt járt.
(árnyék)

találós kérdések

Este hosszú, délben kurta,
falon néha igen furcsa. Mi az?
(árnyék)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Jól látható dolog, mégis csupa semmi,
sötét – mégis fénynél tudod észrevenni.
Mindenhol fekete a megjelenése,
égjen gyertya, avagy süssön a nap fénye.
Egy cseppet sem halljuk, sőt nem is érezzük,
mégis hűsítőül gyakran felkeressük.
De mihelyt a fény kialszik hirtelen,
azonnal eltűnik, nyoma sem marad fenn.
(árnyék)

találós kérdések

Megyen-megyen, meg-megáll,
hol lefekszik, hol feláll.
(árnyék)

találós kérdések

Hídon megyen nem dobog,
vízen megyen nem locsog,
nádon megyen, nem ropog,
sáron megyen, nem pocsog.
(árnyék)

találós kérdések

Míg fönn a nap, s fény vesz körül,
nem távozik tested mögül.
Hol röviden, hol meg hosszan,
állva, ülve, csak veled van.
De ha a fényt búra váltja,
testednek e hű barátja
észrevétlen odahagy,
s a sötétben magad vagy.
(árnyék)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Van egy barátom, olyan, mint én,
úgy tud futni éppen, mint én.
Ha eszem, nem kéri,
ha iszom, nem nézi.
Ki lehet ő? Tudsz rá felelni?
(árnyék)

találós kérdések

Vízen megyen, nem zuhog,
sáron megyen, nem suhog,
eső veri, nem ázik,
fagy éri, nem fázik.
(árnyék)

találós kérdések

Lassan megy, mégis
versenyt fut a nappal. Mi az?
(árnyék)

találós kérdések

Napsütésben melléd szegődik,
de meg nem szólít. Mi az?
(árnyék)

találós kérdések

Földön fut négykézláb,
a lábaimnál játszik,
estére nagyra nő,
éjjel nem is látszik.
Követne akkor is,
ha vízben járnék.
Na, mi az, mondd meg!
Nem más, csak az…
(árnyék)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Vízen átmegy száraz lábbal,
de nem bír az égő lánggal. Mi az?
(árnyék)

találós kérdések

Nekem is van, neked is van,
kertben kóró, annak is van.
(árnyék)

találós kérdések

Bármerre jársz, mindig követ,
s hiába dobsz felé követ,
nem ijed meg, el nem szalad
hogyha megállsz, ő is megáll,
s ha elindulsz – veled halad.
(árnyék)

találós kérdések

Ahol jársz, magaddal viszed,
a kezedbe mégsem veheted.
(árnyék)

találós kérdések

Éjjel-nappal járok,
de éjjel nem látom magamat,
csak nappal.
(árnyék)

találós kérdések

Árnyékban hiába keresel.
(árnyék)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Életem elején nagyobb vagyok nálad,
életem delén kisebb vagyok nálad,
életem utolján nagyobb vagyok nálad.
(az árnyékod)

találós kérdések

Jaj, de szépen süt a hold,
megy egy eleven s egy holt.
(ember és az árnyék)

találós kérdések

Mikor állok, ő is áll,
mikor járok, ő is jár. Mi az?
(az árnyékom)

találós kérdések

Híd, de sosem építették,
hét színe van, egy se festék,
földtől nyúlik mindkét vége,
mégis felvezet az égbe.
Senki nem szed rajta vámot,
széles útját mégse járod,
mert a hídfőt nem találod.
(szivárvány)

találós kérdések

Ritka vendég föld felett,
jöttét lesik az emberek.
Ha feltűnik az égbolton,
mindenki nézi boldogon.
(szivárvány)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Fönt nevet az apa,
könnyezik az anya,
lent a lányuk
hétszínű övet köt. Mi az?
(szivárvány)

találós kérdések

Színes tartógerenda
a világra borulva.
(szivárvány)

találós kérdések

Háztetőmön keresztül
tarka pányvaív feszül. Mi az?
(szivárvány)

találós kérdések

Töve tengerbe,
levele szemembe,
ága-boga, hajléka
hajlik Jeruzsálembe. Mi az?
(szivárvány)

találós kérdések

Szeg nélkül és fa nélkül,
szerszám nélkül, vas nélkül,
szemed előtt híd épül.
(szivárvány)

találós kérdések

Honnan jön? Senki se tudja,
azt se, merre visz az útja.
Kéményeken furulyáz,
tőle lobban a parázs.
Hátán felhő lovagol,
nád előtte meghajol,
a fák róla beszélnek,
minek hívják, mondd meg!
(szélnek)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Mindörökké barangolok,
azt sem tudom, hogy hol lakom.
Ahol járok, dörömbölök
ajtón és ablakon.
Ezért senki nem szeret.
Ki is szeretné a…
(szelet)

találós kérdések

Néha susog, néha zokog.
a szemeddel mégse látod. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Nem lát, nem hall,
de titokban sugdolózik. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Hallod, de nem látod. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Fúj és fütyül, pedig nincsen szája. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Nincsen testem, nincs barátom,
nincs kenyerem, se lakásom,
eső eshet, mégse ázom,
nyargalászok hét határon.
Februárban hozok fagyot,
bátyáim a vad viharok,
ha bezárod az ablakod,
fütyörészve kint maradok.
Nos, tudod már, hogy ki vagyok?
(szél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Széles világba
futkorászik magába,
nyakában a lába,
sosem érsz nyomába. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Se keze, se lába,
a kaput mégis kitárja. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Nincsen szárnya, nincsen lába,
mégis a világot járja.
(szél)

találós kérdések

Se keze, se lába,
mégis fütyülve járkál a világba. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Lába nincs, de messze fut,
szárnya nincs, de messze száll. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Lába nincs, mégis sebesen fut. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Szárnya nincs és mégis röpül. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Láttam én már olyan vitézt,
egyet sem lép mégis halad. Mi az?
(szél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Bekalandozza a világot,
de egyetlen várost sem ismer. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Nincsen szárnya, mégis repül,
fákon, bokrokon hegedül.
Ha nem repül, nincsen sehol,
de mégis csak van valahol.
(szél)

találós kérdések

Olyan, mint a rossz gyerek,
az utcákon tekereg,
bekukucskál minden lyukon,
mégsem csípik sehol nyakon.
(szél)

találós kérdések

Fenn repül – nem madár,
lyukba bújik – nem bogár. Mi az?
(szél)

találós kérdések

Kötekedik fűvel, fával,
játszik mások kalapjával,
lovagol az ember hátán,
soha nem áll saját lábán.
(szél)

találós kérdések

Ha kedvem jó, simogatlak,
szép gyengéden átkarollak.
De ha kedvem végleg oda,
beletépek a hajadba,
megcibálom a ruhádat,
a szemed is könnybe lábad.
(szél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Híres legény vagyok,
tű fokán átbújok,
de ha egyszer megharagszom,
tenger vizét megszalasztom,
a fát tövétől kicsavarom.
Ugyan bizony mi vagyok?
(szél)

találós kérdések

Nincs patája, mégis nyargal,
nincs szája, de süvölt, beszél,
élete sincs, de mégis él.
Panasza sincs, mégis zsémbes,
nem bosszantják, mégis mérges.
(szélvihar)

találós kérdések

Váratlanul körülsüvít,
szemedbe fúj, hátha taszít,
ha lengedez, én szeretem,
viharban: sújt a félelem.
A magvakat viszi, szórja,
a vitorlás csónakot tolja,
aki kitalálja, mondja!
(szél)

találós kérdések

Zabolátlan ló,
nevenincs apó,
körbe-körbe jár,
tenger bajt csinál. Mi az?
(forgószél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Réten jöttem, réten mentem,
aranygyűrűm elvesztettem,
Hold letette, Nap felvette,
angyal kebelébe tette.
(harmat)

találós kérdések

Kerten jöttem, kerten mentem,
ezüstgyűrűm elvesztettem,
ember látta, fel nem vette,
Nap meglátta, fel is vette.
(harmat)

találós kérdések

Hold elejti, Nap felkapja. Mi az?
(harmat)

találós kérdések

Estefelé földre ül,
egész éjjel ott csücsül,
napkeltével elrepül.
(harmat)

találós kérdések

Mikor a nap megy – ő jön,
mikor a nap jön – ő megy. Mi az?
(harmat)

találós kérdések

Gyönge gyöpre heveredtem,
gyémántgyűrűm elvesztettem,
Hold meglátta, s csak nevette,
Nap felkapta, s jaj, megette.
(harmat)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Kis királylány erdőn volt,
ezer gyöngyöt széjjel szórt,
a Hold látta, otthagyta,
a Nap eljött, s felkapta.
(harmat)

találós kérdések

Sírok-sírok, folyton sírok,
amíg a Nap fel nem ragyog.
Mihelyt a Nap felragyog,
nem sírok már, de meghalok.
(harmat)

találós kérdések

Addig sírok, addig sírok,
míg kedves, szép angyalom
letörli könnyeimet.
(harmat)

találós kérdések

A tengernél sokkal nagyobb,
mégsem ér bokáig.
Mi az?
(harmat)

találós kérdések

Testvére a harmatnak,
s hideg idő társa,
mert az ember őt csakis
télidőben látja.
(zúzmara)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Minden ágon kivirágzik,
meleg naptól meg elázik.
(zúzmara)

találós kérdések

Leszállnak ők fűre, fára,
pedig egyiknek sincs lába.
(dér)

találós kérdések

Szürke szárnyú nagy madár,
szürke lesz a nagy határ,
ha ősszel a földre száll.
(köd)

találós kérdések

A városokat elnyelem,
a hegyeket elnyelem,
pedig semmit sem eszem.
Mondd meg gyorsan, mi a nevem!
(köd)

találós kérdések

Rossz időben sose látszik,
jó időben himbálódzik,
nagy melegben táncot jár,
szemed előtt meg nem áll.
(délibáb)

találós kérdések

Verőfényes őszidőben
selyem száll a levegőben.
(ökörnyál)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Kormos hasú bivalyok fellegelik a napot. Összecsapnak, láng ragyog. Tejük habzón dől, csorog. (esőfelhők)

találós kérdések

Erős, tán a legerősebb, az életnél is idősebb, s a föld színén, a föld alatt meg sem állna, mindig halad. Néha mintha szárnya volna, felszáll messze a magasba, s ha elunta égi útját, könnyei a földet mossák. (eső)

találós kérdések

Mindent lemos szappan nélkül, tőle erdő, mező zöldül. Mi az? (eső)

találós kérdések

Magasabb a toronynál, vékonyabb a nádszálnál. Mi az? (eső)

találós kérdések

Vékonyabb a nádszálnál, magasabb a toronynál. Sírva dudorászik, ezüstösen poroszkál. Mi az? (eső)

találós kérdések

Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár. (eső)

találós kérdések

Felhő könnye hull a földre, futó csermely lesz belőle. (eső)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Felhőből jön, földre ér, onnan hamar visszatér. Mi az? (eső)

találós kérdések

Felül kopog, alul csobog. Mi az? (eső)

találós kérdések

Ló lába szórta, kerék talpa gyúrta, disznó orra túrta, az út szélén kész a torta. Mi az? (sár)

találós kérdések

Kopogva hull le a földre, a szántóföldre, a mezőre. Nyomában letarolt határ – termést ott már senki se vár. (jégeső)

találós kérdések

Nagy meleg után érkezik, vízzel, széllel keveredik, s ahová csak elmehet, pusztítja az életet. (jégeső)

találós kérdések

Szent Péter apostol és az égi szentek, égi tekepályán gurigázni kezdtek. Nehéz golyójuknak lehallatszik hangja, dőlnek is a bábuk, visszhangzik robaja. (mennydörgés)

találós kérdések

Hegyomlás robaja füled hasogatja, vakító fénysugár szemed kápráztatja. Mi az? (mennydörgés, villámlás)

találós kérdések

Sohasem hazudik, mégis mindig becsap, Mi az? (villám)

találós kérdések

Egy lábon imbolygott, egy nagyot kacsintott. (villámlás)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Paták vad vágtával messze dübörögnek, vészes csattogással egyre közelednek. Láng lobban nyomukban amíg elrobognak, szél süvít mögöttük mire elcsitulnak. (vihar)

találós kérdések

Híd, de sosem építették, hét színe van, egy se festék. Földtől nyúlik mindkét vége, mégis felvezet az égbe. Senki nem szed rajta vámot, széles útját mégse járod, mert a hídfőt nem találod. (szivárvány)

találós kérdések

Ritka vendég a föld felett, jöttét lesik az emberek. Ha feltűnik az égbolton, mindenki nézi boldogon. (szivárvány)

találós kérdések

Fönt nevet az apa, könnyezik az anya, lent a lányuk hétszínű övet köt. Mi az? (szivárvány)

találós kérdések

Honnan jön? Senki se tudja, azt se, merre visz az útja. Kéményeken furulyáz, tőle lobban a parázs. Hátán felhő lovagol, nád előtte meghajol, a fák róla beszélnek, minek hívják, mond meg! (szélnek)

találós kérdések

Mindörökké barangolok, azt sem tudom, hogy hol lakom. Ahol járok, dörömbölök ajtón és ablakon. Ezért senki nem szeret. Ki is szeretné a… (szelet)

találós kérdések

Néha susog, néha zokog, a szemeddel mégse látod. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nem lát, nem hall, de titokban sugdolódzik. Mi az? (szél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Hallod, de nem látod. Mi az? (szél)

találós kérdések

Fúj és fütyül, pedig nincsen szája. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nincsen testem, nincs barátom, nincs kenyerem, se lakásom, eső eshet, mégse ázom, nyargalászok hét határon. Februárban hozok fagyot, bátyáim a vad viharok, ha bezárod az ablakod, fütyörészve kint maradok. Nos, tudod már, hogy ki vagyok? (szél)

találós kérdések

Széles világa futkorászik magába, nyakában a lába, sosem érsz nyomába. Mi az? (szél)

találós kérdések

Se keze, se lába, a kaput mégis kitárja. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nincsen szárnya, nincsen lába, mégis a világot járja. (szél)

találós kérdések

Se keze, se lába, mégis fütyülve járkál a világba. Mi az? (szél)

találós kérdések

Lába nincs, de messze fut, szárnya nincs, de messze száll. Mi az? (szél)

találós kérdések

Lába nincs, mégis sebesen fut. Mi az? (szél)

találós kérdések

Szárnya nincs és mégis röpül. Mi az? (szél)

találós kérdések

Láttam én már olyan vitézt, egyet sem lép, mégis halad. Mi az? (szél)

találós kérdések

Bekalandozta a világot, de egyetlen várost sem ismer. Mi az? (szél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Nincsen szárnya, mégis repül, fákon, bokrokon hegedül. Ha nem repül, nincs sehol, de mégis csak van valahol. (szél)

találós kérdések

Olyan, mint a rossz gyerek, az utcákon tekereg, bekukucskál minden lyukon, mégsem csípik sehol nyakon. (szél)

találós kérdések

Fenn repül – nem madár, lyukba bújik – nem bogár. Mi az? (szél)

találós kérdések

Kötekedik fűvel, fával, játszik mások kalapjával, lovagol az ember hátán, soha nem áll saját lábán. (szél)

találós kérdések

Ha kedvem jó, simogatlak, szép gyengéden átkarollak. De ha kedvem végleg oda, beletépek a hajadba, megcibálom a ruhádat, a szemed is könnybe lábad. (szél)

találós kérdések

Híres legény vagyok, tű fokán átbújok, de ha egyszer megharagszom, tenger vizét megszalasztom, a fát tövétől kicsavarom. Ugyan bizony mi vagyok?

találós kérdések

Nincs patája, mégis nyargal, nincs szája, de süvölt, beszél, élete sincs, de mégis él. Panasza sincs, mégis zsémbes, nem bosszantják, mégis mérges. (szélvihar)

találós kérdések

Váratlanul körülsüvít, szemedbe fúj, hátba taszít, ha lengedez, én szeretem, viharban: sújt a félelem. A magvakat viszi, szórja, a vitorlás csónakot tolja, aki kitalálja mondja! (szél)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Minden vízre haragszom, ha locsolnak, elalszom. Piros ruhám ég, lobog. Találd ki, hogy ki vagyok? (tűz)

találós kérdések

Senki sincs hasznosabb nálam a világon, ártalmasabb sincsen hetedhét országon. Éjed felderítem, étked elkészítem, de ha elszökhetem, a károm rengeteg. (tűz)

találós kérdések

Barátod is vagyok, ellenséged is vagyok. Csak tőled függ, hogy éppen mi vagyok. (tűz)

találós kérdések

Fekete bika, vörös nyelvét nyújtogatja. Mi az? (tűz)

találós kérdések

Megnő kint is, bent is szépen, szobában vagy messzi réten. Szellő éri – hajladoz, színe sárga és piros. Etetni kell, hogy megéljen. Suttog, roppan, fagyot űz, ha itatod, alszik mélyen. Mondd csak, a nevét tudod-e? (tűz)

találós kérdések

Dorombol, de nem macska. Mi az? (tűz)

találós kérdések

Duruzsol, ha piszkálják, elpihen, ha nyugton hagyják. Vaskalitkába bezárják, ha kiszökik, kárát látják. (tűz)

találós kérdések

Rőzsén ül, földön hál, szárnyra kél, égen száll, lepkét vonz, álmot űz. Nem lehet más, csak a… (tűz)

találós kérdések

Folyton eszik, mégis éhen hal. (tűz)

találós kérdések

Ha vizet iszik, nyomban meghal. (tűz)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

Fekete tenger hullámzik, tenger fenekén színarany bokor virágzik. Mi az? (éjszaka, tűz)

találós kérdések

Sokszor láttál, ismersz-e? Börtönöm a kemence. De rabságom nem örök, kapom magam, kitörök. Lángost sütök s kenyeret, aki fázik – megszeret. Ha locsolnak, elalszom, minden vízre haragszom. Kandallóban táncolok, elviszem az álmotok, ha kígyózva éjfélen kibújok a kéményen. Piros ruhám ég, lobog! Találd ki, hogy ki vagyok! (tűz és füst)

találós kérdések

Tűzhelyen születtem, kéményen kiszöktem. Onnan tovább szállok, soha meg nem állok. (füst)

találós kérdések

Hiába látsz, nem foghatsz meg, hunyd be szemed, vagy sirass meg! (füst)

találós kérdések

Alig születtem meg, máris elkergetnek, hisz a szemét csípem mindenkinek. (füst)

találós kérdések

Ragyogó szépség volt az én édesanyám, aranynál is szebb volt, csillagnál is talán. Rajtam nincs ragyogás, nem is szeret senki: ha szobában vagyok, kikerget mindenki. Kerül engem minden, ha ember, ha állat, még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak, ahol megjelenek, sokan sírva szidnak. Erős vagyok – mondják – és semmirekellő, pedig életemet eloltja a szellő. (füst)

találós kérdések

Alig hogy meglett az apa, már a fején táncol a fia. (füst)

találós kérdések

Az anya még meg sem született, a fia már a háztetőn nyargalászik. (füst)

találós kérdések

Se keze, se lába, mégis felmegy a padlásra. Mi az? (füst)

találós kérdések

Kincsem éjszakára vasládába zárom, tegnap még ragyogott, ma már omló bársony. (tűz, hamu)

találós kérdések

Este tűröm, takarom, reggel nézem: bársony. (hamu)

találós kérdésekTalálós kérdések természeti jelenségek

találós kérdések

 TALÁLÓS KÉRDÉS KATEGÓRIÁK:

Ez is érdekelhet:

 Mások erre kerestek még: találós kérdések, a legjobb találós kérdések, a legnehezebb találós kérdések, adventi találós kérdések, állatok találós kérdések, állatos találós kérdések gyerekeknek, állatos találós kérdések nehéz, állatos találós kérdések ovisoknak, állatos találós kérdések óvodásoknak, átverős találós kérdések, bárányos találós kérdések, becsapós találós kérdések, becsapós találós kérdések válaszokkal, beugratós találós kérdések, beugratós találós kérdések gyerekeknek, biológia találós kérdések, bonyolult találós kérdések, csalafinta találós kérdések, csavaros találós kérdések, cseles találós kérdések, csigás találós kérdések, diós találós kérdések, egyszerű találós kérdések, elgondolkodtató találós kérdések, erdei állatok találós kérdések, érdekes találós kérdések, erdővel kapcsolatos találós kérdések, értelmetlen találós kérdések, extra nehéz találós kérdések, fárasztó találós kérdések, fárasztó vicces találós kérdések, farsangi találós kérdések, farsangi találós kérdések gyerekeknek, fejtörő kérdések gyerekeknek, fejtörő találós kérdések, felnőtt találós kérdések, félreérthető találós kérdések, foglalkozások találós kérdések, frappáns találós kérdések, furfangos találós kérdések, gólyás találós kérdések, gondolkodós találós kérdések, gondolkodtató találós kérdések, gyerek találós kérdések, gyermekversek találós kérdések, gyümölcsös találós kérdések, hal találós kérdés, halloween találós kérdések, háziállatos találós kérdések, hogy hívják találós kérdések, hosszú találós kérdések, humoros találós kérdések, húsvéti találós kérdések, húsvéti találós kérdések gyerekeknek, időjárással kapcsolatos találós kérdések, járműves találós kérdések,  jó találós kérdések, jó találós kérdések gyerekeknek, karácsonyi találós kérdések, karácsonyi találós kérdések ovisoknak, képes találós kérdések, ki találós kérdések, ki vagyok én találós kérdések, ki vagyok én találós kérdések disney, komoly találós kérdések, könnyű találós kérdések, krimi találós kérdések, kutyás találós kérdések, kvíz találós kérdések, legjobb találós kérdések, legjobb vicces találós kérdések, legnehezebb találós kérdések, lehetetlen találós kérdések, liftes találós kérdések, logikai találós kérdések, logikai találós kérdések gyerekeknek, logikai találós kérdések megoldással, lovas találós kérdések, macskás találós kérdések, madarak találós kérdések, magyar találós kérdések, matematikai találós kérdések, matematikai találós kérdések gyerekeknek, mi az találós kérdések, mi vagyok én találós kérdések, mikulás találós kérdések, mondókák találós kérdések versikék dalok, nagyon nehéz találós kérdések, nagyon vicces találós kérdések, nehéz állatos találós kérdések, nehéz találós kérdések, nehéz találos kérdések és válaszok, nehéz találós kérdések fejtörők, nehéz találós kérdések felnőtteknek megfejtéssel, nehéz találós kérdések gyerekeknek, nehéz találós kérdések válaszokkal, német találós kérdések, népi találós kérdések, növényes találós kérdések, nyári találós kérdések, okos találós kérdések, online találós kérdések, ovis találós kérdések, óvodás találós kérdések, őszi gyümölcsök találós kérdések, őszi találós kérdések, őszi találós kérdések óvodásoknak, rafinált találós kérdések, rajzos találós kérdések, ravasz találós kérdések, ravasz találós kérdések gyerekeknek, régi találós kérdések, rövid találós kérdések, rövid találós kérdések gyerekeknek, rövid találós kérdések óvodásoknak, sport találós kérdések, számolós találós kérdések, számos találós kérdések, szárnya van de nem madár találós kérdések, szólások közmondások találós kérdések, találos kérdés, találós kérdés ágy, találós kérdés árnyék, találós kérdés bárány, találós kérdés cipő, találós kérdés csúszda, találós kérdés definíció, találós kérdés delfin, találós kérdés denevér, találós kérdés dinnye, találós kérdés dinoszaurusz, találós kérdés dzsungel, találós kérdés ibolya, találós kérdés jég, találós kérdés jégcsap, találós kérdés jegesmedve, találós kérdés jelentése, találós kérdés jellemzői, találós kérdés juhász, találós kérdés labda, találós kérdés megfejtés könyv, találós kérdés olló, találós kérdés óra, találós kérdés orr, találós kérdés orvos, találós kérdés pillangó, találós kérdés pingvin, találós kérdés pitypang, találós kérdés postaláda, találós kérdés répa, találós kérdés rózsa, találós kérdés ujjak, találós kérdés űrhajó, találós kérdés zászló, találós kérdés zebra, találós kérdés zokni, találós kérdés zongora, találós kérdés zöldségek, találós kérdés zseb, találós kérdés zsebkendő, találós kérdések, találós kérdések 0-3 éveseknek, találós kérdések 1 osztályosoknak, találós kérdések 10 éveseknek, találós kérdések 2.osztályosoknak, találós kérdések 2022, találós kérdések 3-4 éveseknek, találós kérdések 3.osztályosoknak, találós kérdések 4 éveseknek, találós kérdések 4.osztály, találós kérdések 5 éveseknek, találós kérdések 6 éveseknek, találós kérdések 7 éveseknek, találós kérdések 8 éveseknek, találós kérdések 9 éveseknek, találós kérdések a családról, találós kérdések a nyárról, találós kérdések a sünről, találós kérdések a testrészekről, találós kérdések a vízről, találós kérdések állatokról, találós kérdések állatokról béka, találós kérdések állatokról kacsa, találós kérdések állatokról ló, találós kérdések állatokról nyúl, találós kérdések állatokról róka, találós kérdések állatos, találós kérdések alma, találós kérdések általános iskolásoknak, találós kérdések az időjárásról, találós kérdések az iskoláról, találós kérdések az őszről, találós kérdések bagoly, találós kérdések becsapós, találós kérdések béka, találós kérdések bemész a szobába, találós kérdések bicikli, találós kérdések bogarakról, találós kérdések bohóc, találós kérdések bútorokról, találós kérdések ceruza, találós kérdések cica, találós kérdések citrom, találós kérdések családról, találós kérdések csibe, találós kérdések csiga, találós kérdések dió, találós kérdések disznó, találós kérdések egér, találós kérdések egészségről, találós kérdések elsősöknek, találós kérdések erdei állatokról, találós kérdések erdő, találós kérdések érzékszervekről, találos kérdések és megfejtések, találos kérdések és válaszok, találos kérdések és válaszok gyerekeknek, találos kérdések és válaszok vicces, találós kérdések esküvőre, találós kérdések eső, találós kérdések ételekről, találós kérdések évszakokról, találós kérdések fa, találós kérdések fárasztó, találós kérdések fecske, találós kérdések fejtörők, találós kérdések fejtörők gyerekeknek, találós kérdések felnőtteknek, találós kérdések felsősöknek, találós kérdések foglalkozásokról, találós kérdések fül, találós kérdések gomba, találós kérdések gyerekeknek, találós kérdések gyerekeknek állatokról, találós kérdések gyerekeknek dió, találós kérdések gyerekeknek járművekről, találós kérdések gyerekeknek könyv, találós kérdések gyerekeknek nyár, találós kérdések gyerekeknek óra, találós kérdések gyerekeknek ősz, találós kérdések gyerekeknek tárgyakról, találós kérdések gyerekeknek válaszokkal, találós kérdések gyűjteménye, találós kérdések gyümölcsök, találós kérdések gyümölcsökről, találós kérdések hajó, találós kérdések hal, találós kérdések hangszerekről, találós kérdések háziállatokról, találós kérdések házról, találós kérdések hinta, találós kérdések hogy hívják, találós kérdések hónapokról, találós kérdések húsvét, találós kérdések idő, találós kérdések időjárás, találós kérdések időseknek, találós kérdések iskola, találós kérdések iskoláról, találós kérdések iskolás gyerekeknek, találós kérdések iskolásoknak, találós kérdések járművek, találós kérdések járművekről, találós kérdések játék, találós kérdések játékok, találós kérdések játékokról, találós kérdések kakas, találós kérdések kicsiknek, találós kérdések könyv, találós kérdések körte, találós kérdések közlekedési eszközökről, találós kérdések kvíz, találós kérdések lakás, találós kérdések lányoknak, találós kérdések lepke, találós kérdések levegő, találós kérdések liba, találós kérdések ló, találós kérdések logika, találós kérdések logikai, találós kérdések macska, találós kérdések madarakról, találós kérdések matek, találós kérdések medve, találós kérdések megfejtése, találós kérdések megfejtéssel, találós kérdések megoldással, találós kérdések melyik ló tud írni olvasni, találós kérdések mesehősökről, találós kérdések meseszereplők, találós kérdések mi az, találós kérdések nagyon nehéz, találós kérdések nap, találós kérdések négy atyafi, találós kérdések nehéz, találós kérdések nehezek, találós kérdések nekem van neked nincs, találós kérdések népi, találós kérdések növényekről, találós kérdések nyár, találós kérdések nyúl, találós kérdések okosjáték, találós kérdések online, találós kérdések oroszlán, találós kérdések otthon, találós kérdések oviban, találós kérdések ovisoknak, találós kérdések óvoda, találós kérdések óvodásoknak, találós kérdések óvodásoknak állatokról, találós kérdések öltözködés, találós kérdések ősz, találós kérdések őszi gyümölcsökről, találós kérdések őszi termésekről, találós kérdések őszi zöldségekről, találós kérdések őz, találós kérdések pad, találós kérdések paradicsomról, találós kérdések patak, találós kérdések pdf, találós kérdések pillangó, találós kérdések pók, találós kérdések quiz, találós kérdések ravasz, találós kérdések rejtvények, találós kérdések rendőr, találós kérdések repülő, találós kérdések róka, találós kérdések rovarokról, találós kérdések rövid, találós kérdések ruhadarabokról, találós kérdések sün, találós kérdések szakmákról, találós kérdések számok, találós kérdések szél, találós kérdések szerelemről, találós kérdések szerelmeseknek, találós kérdések szilva, találós kérdések színekről, találós kérdések szótára, találós kérdések szőlő, találós kérdések tárgyakról, találós kérdések tavasz, találós kérdések tél, találós kérdések természeti jelenségek, találós kérdések természetről, találós kérdések testrészek, találós kérdések tiniknek, találós kérdések tojás, találós kérdések tűz, találós kérdések tyúk, találós kérdések ünnepek, találós kérdések ünneplése, találós kérdések ürge, találós kérdések üveg, találós kérdések vadállatokról, találós kérdések vadon élő állatokról, találós kérdések válaszokkal, találós kérdések válaszokkal vicces, találós kérdések vicces, találós kérdések vicces gyerekeknek, találós kérdések virágokról, találós kérdések víz, találós kérdések zöldségekről, találós kérdések zsiráf, találós kérdéses játékok, találoskérdés, találóskérdések, tavaszi találós kérdések, tavaszi találós kérdések gyerekeknek, tavaszi találós kérdések óvodásoknak, téli találós kérdések, téli találós kérdések iskolásoknak, téli találós kérdések óvodásoknak, testrészek találós kérdések, tökös találós kérdések, történelmi találós kérdések, tréfás találós kérdések, tréfás találós kérdések gyerekeknek, trükkös találós kérdések, új találós kérdések, verses találós kérdések, vicces állatos találós kérdések, vicces találós kérdések, vicces találós kérdések gyerekeknek, vicces találós kérdések kvíz, vicces találós kérdések kvíz gyerekeknek, vízzel kapcsolatos találós kérdések, zöldséges találós kérdések.