Találós kérdések természetről

Találós kérdések

Találós kérdések természetről

találós kérdésekKormos hasú bivalyok fellegelik a napot. Összecsapnak, láng ragyog. Tejük habzón dől, csorog. (esőfelhők)

találós kérdések

Erős, tán a legerősebb, az életnél is idősebb, s a föld színén, a föld alatt meg sem állna, mindig halad. Néha mintha szárnya volna, felszáll messze a magasba, s ha elunta égi útját, könnyei a földet mossák. (eső)

találós kérdések

Mindent lemos szappan nélkül, tőle erdő, mező zöldül. Mi az? (eső)

találós kérdések

Magasabb a toronynál, vékonyabb a nádszálnál. Mi az? (eső)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Vékonyabb a nádszálnál, magasabb a toronynál. Sírva dudorászik, ezüstösen poroszkál. Mi az? (eső)

találós kérdések

Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár. (eső)

találós kérdések

Felhő könnye hull a földre, futó csermely lesz belőle. (eső)

találós kérdések

Felhőből jön, földre ér, onnan hamar visszatér. Mi az? (eső)

találós kérdések

Felül kopog, alul csobog. Mi az? (eső)Találós kérdések természetről

találós kérdések

A napfénytől nem nagyon félnek,
csupán sötét éjben élnek.
Oly vidámak, úgy ragyognak,
reggel szépen elalusznak.

(csillagok)

találós kérdések

Nem láthatod,
nem foghatod.
Nem eheted,
nem ihatod,
még sem tudnál nélküle élni.

(levegő)

találós kérdések

Híd, de sosem építették.
Hét színe van, egy se festék.
Földből nyúlik mindkét vége,
Mégis felvezet az égbe.

(szivárvány)

találós kérdések

Hol vizet önt, hol havat int,
Hol jeget szór fejedre,
S elszáll  pedig szárnya sincsen Nyugatra, keletre.

(felhő)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Fák és bokrok katonásan
egymás mellett sorakoznak,
kismadarak csicseregnek,
mókusfiak szórakoznak.

(erdő)

találós kérdések

Mindent lemos szappan nélkül,
Tőle erdő, mező zöldül.
Mi lehet ez?

(eső)

találós kérdések

Ez az évszak szeszélyes, néha kicsit ravasz,
Remélem, hogy kitalálod, ez a bolondos …

(tavasz)

találós kérdések

Havat olvaszt, vizet ont,
fényt áraszt és lombot bont.

(tavasz)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Amikor a világ éled,
kizöldülnek mezők, rétek.
Bimbó nyílik, rügy kipattan,
hancúroznak a szabadban.

(tavasz)

találós kérdések

Vigyázz rá, mert nagyon ravasz,
s hamar becsap – ő a …

(tavasz)

találós kérdések

Árnyas ösvényeit nagyon sokan kedvelik,
A mesékben néha kereknek is nevezik! Mi az?

(erdő)

találós kérdések

Ló lába szórta, kerék talpa gyúrta, disznó orra túrta, az út szélén kész a torta. Mi az? (sár)

találós kérdések

Kopogva hull le a földre, a szántóföldre, a mezőre. Nyomában letarolt határ – termést ott már senki se vár. (jégeső)

találós kérdések

Nagy meleg után érkezik, vízzel, széllel keveredik, s ahová csak elmehet, pusztítja az életet. (jégeső)

találós kérdések

Szent Péter apostol és az égi szentek, égi tekepályán gurigázni kezdtek. Nehéz golyójuknak lehallatszik hangja, dőlnek is a bábuk, visszhangzik robaja. (mennydörgés)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Hegyomlás robaja füled hasogatja, vakító fénysugár szemed kápráztatja. Mi az? (mennydörgés, villámlás)

találós kérdések

Sohasem hazudik, mégis mindig becsap, Mi az? (villám)

találós kérdések

Egy lábon imbolygott, egy nagyot kacsintott. (villámlás)

találós kérdések

Paták vad vágtával messze dübörögnek, vészes csattogással egyre közelednek. Láng lobban nyomukban amíg elrobognak, szél süvít mögöttük mire elcsitulnak. (vihar)

találós kérdések

Híd, de sosem építették, hét színe van, egy se festék. Földtől nyúlik mindkét vége, mégis felvezet az égbe. Senki nem szed rajta vámot, széles útját mégse járod, mert a hídfőt nem találod. (szivárvány)

találós kérdések

Ritka vendég a föld felett, jöttét lesik az emberek. Ha feltűnik az égbolton, mindenki nézi boldogon. (szivárvány)

találós kérdések

Fönt nevet az apa, könnyezik az anya, lent a lányuk hétszínű övet köt. Mi az? (szivárvány)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Honnan jön? Senki se tudja, azt se, merre visz az útja. Kéményeken furulyáz, tőle lobban a parázs. Hátán felhő lovagol, nád előtte meghajol, a fák róla beszélnek, minek hívják, mond meg! (szélnek)

találós kérdések

Mindörökké barangolok, azt sem tudom, hogy hol lakom. Ahol járok, dörömbölök ajtón és ablakon. Ezért senki nem szeret. Ki is szeretné a… (szelet)

találós kérdések

Néha susog, néha zokog, a szemeddel mégse látod. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nem lát, nem hall, de titokban sugdolódzik. Mi az? (szél)

találós kérdések

Hallod, de nem látod. Mi az? (szél)

találós kérdések

Fúj és fütyül, pedig nincsen szája. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nincsen testem, nincs barátom, nincs kenyerem, se lakásom, eső eshet, mégse ázom, nyargalászok hét határon. Februárban hozok fagyot, bátyáim a vad viharok, ha bezárod az ablakod, fütyörészve kint maradok. Nos, tudod már, hogy ki vagyok? (szél)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Széles világa futkorászik magába, nyakában a lába, sosem érsz nyomába. Mi az? (szél)

találós kérdések

Se keze, se lába, a kaput mégis kitárja. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nincsen szárnya, nincsen lába, mégis a világot járja. (szél)

találós kérdések

Se keze, se lába, mégis fütyülve járkál a világba. Mi az? (szél)

találós kérdések

Lába nincs, de messze fut, szárnya nincs, de messze száll. Mi az? (szél)

találós kérdések

Lába nincs, mégis sebesen fut. Mi az? (szél)

találós kérdések

Szárnya nincs és mégis röpül. Mi az? (szél)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Láttam én már olyan vitézt, egyet sem lép, mégis halad. Mi az? (szél)

találós kérdések

Bekalandozta a világot, de egyetlen várost sem ismer. Mi az? (szél)

találós kérdések

Nincsen szárnya, mégis repül, fákon, bokrokon hegedül. Ha nem repül, nincs sehol, de mégis csak van valahol. (szél)

találós kérdések

Olyan, mint a rossz gyerek, az utcákon tekereg, bekukucskál minden lyukon, mégsem csípik sehol nyakon. (szél)

találós kérdések

Fenn repül – nem madár, lyukba bújik – nem bogár. Mi az? (szél)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Kötekedik fűvel, fával, játszik mások kalapjával, lovagol az ember hátán, soha nem áll saját lábán. (szél)

találós kérdések

Ha kedvem jó, simogatlak, szép gyengéden átkarollak. De ha kedvem végleg oda, beletépek a hajadba, megcibálom a ruhádat, a szemed is könnybe lábad. (szél)

Híres legény vagyok, tű fokán átbújok, de ha egyszer megharagszom, tenger vizét megszalasztom, a fát tövétől kicsavarom. Ugyan bizony mi vagyok? (szél)

találós kérdések

Nincs patája, mégis nyargal, nincs szája, de süvölt, beszél, élete sincs, de mégis él. Panasza sincs, mégis zsémbes, nem bosszantják, mégis mérges. (szélvihar)

találós kérdések

Váratlanul körülsüvít, szemedbe fúj, hátba taszít, ha lengedez, én szeretem, viharban: sújt a félelem. A magvakat viszi, szórja, a vitorlás csónakot tolja, aki kitalálja mondja! (szél)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Minden vízre haragszom, ha locsolnak, elalszom. Piros ruhám ég, lobog. Találd ki, hogy ki vagyok? (tűz)

találós kérdések

Senki sincs hasznosabb nálam a világon, ártalmasabb sincsen hetedhét országon. Éjed felderítem, étked elkészítem, de ha elszökhetem, a károm rengeteg. (tűz)

találós kérdések

Barátod is vagyok, ellenséged is vagyok. Csak tőled függ, hogy éppen mi vagyok. (tűz)

találós kérdések

Fekete bika, vörös nyelvét nyújtogatja. Mi az? (tűz)

találós kérdések

Megnő kint is, bent is szépen, szobában vagy messzi réten. Szellő éri – hajladoz, színe sárga és piros. Etetni kell, hogy megéljen. Suttog, roppan, fagyot űz, ha itatod, alszik mélyen. Mondd csak, a nevét tudod-e? (tűz)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Dorombol, de nem macska. Mi az? (tűz)

találós kérdések

Duruzsol, ha piszkálják, elpihen, ha nyugton hagyják. Vaskalitkába bezárják, ha kiszökik, kárát látják. (tűz)

találós kérdések

Rőzsén ül, földön hál, szárnyra kél, égen száll, lepkét vonz, álmot űz. Nem lehet más, csak a… (tűz)

találós kérdések

Folyton eszik, mégis éhen hal. (tűz)

találós kérdések

Ha vizet iszik, nyomban meghal. (tűz)

találós kérdések

Fekete tenger hullámzik, tenger fenekén színarany bokor virágzik. Mi az? (éjszaka, tűz)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Sokszor láttál, ismersz-e? Börtönöm a kemence. De rabságom nem örök, kapom magam, kitörök. Lángost sütök s kenyeret, aki fázik – megszeret. Ha locsolnak, elalszom, minden vízre haragszom. Kandallóban táncolok, elviszem az álmotok, ha kígyózva éjfélen kibújok a kéményen. Piros ruhám ég, lobog! Találd ki, hogy ki vagyok! (tűz és füst)

találós kérdések

Tűzhelyen születtem, kéményen kiszöktem. Onnan tovább szállok, soha meg nem állok. (füst)

találós kérdések

Hiába látsz, nem foghatsz meg, hunyd be szemed, vagy sirass meg! (füst)

találós kérdések

Alig születtem meg, máris elkergetnek, hisz a szemét csípem mindenkinek. (füst)

találós kérdések

Ragyogó szépség volt az én édesanyám, aranynál is szebb volt, csillagnál is talán. Rajtam nincs ragyogás, nem is szeret senki: ha szobában vagyok, kikerget mindenki. Kerül engem minden, ha ember, ha állat, még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak, ahol megjelenek, sokan sírva szidnak. Erős vagyok – mondják – és semmirekellő, pedig életemet eloltja a szellő. (füst)Találós kérdések természetről

találós kérdések

Alig hogy meglett az apa, már a fején táncol a fia. (füst)

találós kérdések

Az anya még meg sem született, a fia már a háztetőn nyargalászik. (füst)

találós kérdések

Se keze, se lába, mégis felmegy a padlásra. Mi az? (füst)

találós kérdések

Kincsem éjszakára vasládába zárom, tegnap még ragyogott, ma már omló bársony. (tűz, hamu)

találós kérdések

Este tűröm, takarom, reggel nézem: bársony. (hamu)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

Csobog, csacsog, csörgedez,
fűnek-fának köszöngetve
lágy hangon énekel.
Sietve surran a fák alatt,
meg-megcsobban,
majd elhallgat,
titkot súg a halaknak. Mi az?
(patak)

találós kérdések

Ágazik, bogazik,
sohasem virágzik. Mi az?
(patak)

találós kérdések

Jött a hegyről, jődögélt,
s amikor a völgybe ért,
lábujjhegyen, lassacskán,
csörgedezett tétován.
Bámészkodott,
meg-megállott,
sajnálta, hogy a pisztrángok
nem jöttek a hegyről véle,
s félve gondolt már előre
a girbegörbe jövendőre.
Érezte, a kedve fogy.
S hát egyszer csak látja,
hogy gigágázó lúdcsapat
fut felé, s ijedtében átszaladt
a legelső híd alatt.
Nem volt ő más, csak a…
(patak)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

Éjjel-nappal ágyát mossa,
messze hallik mormogása,
fecseg-locsog, nem nyugszik,
éjszaka sem aluszik. Mi az?
(folyó)

találós kérdések

Éjjel-nappal ágyban van,
mégsem alszik soha. Mi az?
(folyó)

találós kérdések

Mindig fut, mégsem fáradt el.
Mi az?
(folyó)

találós kérdések

Úton megyen, meg nem áll,
földön fekszik, fel nem áll,
ágazik-bogazik,
mégsem hajt levelet. Mi az?
(folyó)

találós kérdések

Hegyen megyen, meg nem áll,
földön fekszik, fel nem áll,
hanyatt fekszik, úgy szalad,
erdőn, völgyön át halad,
ágazik, bogazik,
mégsem levelezik. Mi az?
(folyó)

találós kérdések

Zúgva-zengve zuhog alá
ha gát állja útját,
majd csendesen hömpölyögve,
minden akadályt legyőzve
folytatja az útját. Mi az?
(folyó)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

Ide s oda kanyarog,
nyárban sokszor sanyarog,
mikor aztán van mit inni,
veszedelmes szokott lenni.
Ember, állat neki egy,
felfalja, ki neki megy,
víz a lelke, jég a háta,
aki ügyes, kitalálja.
(folyó)

találós kérdések

Lábat rajtam ne keress,
léptem mégis oly sebes,
éjjel-nappal szaladok,
s mégis ágyban maradok.
(folyó)

találós kérdések

Hegyek között született,
etették a felhők.
Vízen élt csak, egyebet
sosem evett – s megnőtt.
Nyáron puha, mint a szél,
s házat visz a hátán.
Kővé lesz, ha jön a tél,
s téged se bír el tán.
Betakar, ha meleged van,
s már nem izzadsz – csuda jó,
ha kijössz, a fogad koccan.
Mondd meg, mi ez?
(folyó)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

Szalad, szalad láb nélkül,
mindent elnyel torok nélkül.
Ágya van, de nem alszik. Mi az?
(folyó)

találós kérdések

Nincsen pihenésem, nincsen maradásom,
ágyban fekszem, még sincs soha megnyugvásom.
A vándornak útját állhatom kevélyen,
de többször könnyítem, s megrövidítem.
Hideg keblemtől sok állat éltét szívja,
s lettem már soknak gyászos, hideg sírja.
S ha végre futásom fáradtan bevégzem,
ami magam vagyok, sírom is az lészen.
De bárha síromba egyre temetkezem,
futásom mégis egyre tart szüntelen.
(folyóvíz)

találós kérdések

Feketében kezdődik,
feketében végződik,
mégis kék. Mi az?
(Duna)

találós kérdések

Feketétől ered, feketébe ömlik,
mégis kéknek mondják.
Hosszú utat tesz meg,
hajókat hord hátán,
de ha útja véget ér,
megpihen a tenger mélyén.
(Duna)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

Két testvér egymásért epekedik,
de soha-soha nem találkozik. Mi az?
(a folyóvíz két partja)

találós kérdések

Éjjel-nappal szájalhatok,
berekedni mégsem fogok.
(vízesés)

találós kérdések

Nyáron táncol, ringatózik,
télen jól betakarózik. Mi az?
(tó)

találós kérdések

Ágaskodik, feltornyosul,
alázuhan, majd elsimul.
ha nem leszel úrrá rajta,
a képedet arcul csapja.
(hullám)

találós kérdések

Se tenger, se puszta –
hajó be nem járja,
ember nem lép rája. Mi az?
(mocsár)

találós kérdések

Két domb között rátalálsz. Mi az?
(völgy)

találós kérdések

Nem foghatsz meg, nem is láthatsz,
ha akarod, megtalálhatsz.
Lehetsz felnőtt, lehetsz gyerek,
veled éppúgy feleselek.
Mondd meg nekem, mi a nevem?
(visszhang)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

Egy nyelvet sem tud,
mégis minden nyelven beszél. Mi az?
(visszhang)

találós kérdések

Neve van, teste nincs,
ha kérdezed – megfelel. Mi az?
(visszhang)

találós kérdések

Nagyot kiáltok – visszakiált,
ha hallgatok – ő is hallgat. Mi az?
(visszhang)

találós kérdések

Bár egy szót sem értek,
mindent megismétlek.
(visszhang)

találós kérdések

Aki a nevem kimondja,
azonnal megsemmisít engem.
(csend)

találós kérdésekTalálós kérdések természetről

találós kérdések

 TALÁLÓS KÉRDÉS KATEGÓRIÁK:

Ez is érdekelhet:

 Mások erre kerestek még: találós kérdések, a legjobb találós kérdések, a legnehezebb találós kérdések, adventi találós kérdések, állatok találós kérdések, állatos találós kérdések gyerekeknek, állatos találós kérdések nehéz, állatos találós kérdések ovisoknak, állatos találós kérdések óvodásoknak, átverős találós kérdések, bárányos találós kérdések, becsapós találós kérdések, becsapós találós kérdések válaszokkal, beugratós találós kérdések, beugratós találós kérdések gyerekeknek, biológia találós kérdések, bonyolult találós kérdések, csalafinta találós kérdések, csavaros találós kérdések, cseles találós kérdések, csigás találós kérdések, diós találós kérdések, egyszerű találós kérdések, elgondolkodtató találós kérdések, erdei állatok találós kérdések, érdekes találós kérdések, erdővel kapcsolatos találós kérdések, értelmetlen találós kérdések, extra nehéz találós kérdések, fárasztó találós kérdések, fárasztó vicces találós kérdések, farsangi találós kérdések, farsangi találós kérdések gyerekeknek, fejtörő kérdések gyerekeknek, fejtörő találós kérdések, felnőtt találós kérdések, félreérthető találós kérdések, foglalkozások találós kérdések, frappáns találós kérdések, furfangos találós kérdések, gólyás találós kérdések, gondolkodós találós kérdések, gondolkodtató találós kérdések, gyerek találós kérdések, gyermekversek találós kérdések, gyümölcsös találós kérdések, hal találós kérdés, halloween találós kérdések, háziállatos találós kérdések, hogy hívják találós kérdések, hosszú találós kérdések, humoros találós kérdések, húsvéti találós kérdések, húsvéti találós kérdések gyerekeknek, időjárással kapcsolatos találós kérdések, járműves találós kérdések,  jó találós kérdések, jó találós kérdések gyerekeknek, karácsonyi találós kérdések, karácsonyi találós kérdések ovisoknak, képes találós kérdések, ki találós kérdések, ki vagyok én találós kérdések, ki vagyok én találós kérdések disney, komoly találós kérdések, könnyű találós kérdések, krimi találós kérdések, kutyás találós kérdések, kvíz találós kérdések, legjobb találós kérdések, legjobb vicces találós kérdések, legnehezebb találós kérdések, lehetetlen találós kérdések, liftes találós kérdések, logikai találós kérdések, logikai találós kérdések gyerekeknek, logikai találós kérdések megoldással, lovas találós kérdések, macskás találós kérdések, madarak találós kérdések, magyar találós kérdések, matematikai találós kérdések, matematikai találós kérdések gyerekeknek, mi az találós kérdések, mi vagyok én találós kérdések, mikulás találós kérdések, mondókák találós kérdések versikék dalok, nagyon nehéz találós kérdések, nagyon vicces találós kérdések, nehéz állatos találós kérdések, nehéz találós kérdések, nehéz találos kérdések és válaszok, nehéz találós kérdések fejtörők, nehéz találós kérdések felnőtteknek megfejtéssel, nehéz találós kérdések gyerekeknek, nehéz találós kérdések válaszokkal, német találós kérdések, népi találós kérdések, növényes találós kérdések, nyári találós kérdések, okos találós kérdések, online találós kérdések, ovis találós kérdések, óvodás találós kérdések, őszi gyümölcsök találós kérdések, őszi találós kérdések, őszi találós kérdések óvodásoknak, rafinált találós kérdések, rajzos találós kérdések, ravasz találós kérdések, ravasz találós kérdések gyerekeknek, régi találós kérdések, rövid találós kérdések, rövid találós kérdések gyerekeknek, rövid találós kérdések óvodásoknak, sport találós kérdések, számolós találós kérdések, számos találós kérdések, szárnya van de nem madár találós kérdések, szólások közmondások találós kérdések, találos kérdés, találós kérdés ágy, találós kérdés árnyék, találós kérdés bárány, találós kérdés cipő, találós kérdés csúszda, találós kérdés definíció, találós kérdés delfin, találós kérdés denevér, találós kérdés dinnye, találós kérdés dinoszaurusz, találós kérdés dzsungel, találós kérdés ibolya, találós kérdés jég, találós kérdés jégcsap, találós kérdés jegesmedve, találós kérdés jelentése, találós kérdés jellemzői, találós kérdés juhász, találós kérdés labda, találós kérdés megfejtés könyv, találós kérdés olló, találós kérdés óra, találós kérdés orr, találós kérdés orvos, találós kérdés pillangó, találós kérdés pingvin, találós kérdés pitypang, találós kérdés postaláda, találós kérdés répa, találós kérdés rózsa, találós kérdés ujjak, találós kérdés űrhajó, találós kérdés zászló, találós kérdés zebra, találós kérdés zokni, találós kérdés zongora, találós kérdés zöldségek, találós kérdés zseb, találós kérdés zsebkendő, találós kérdések, találós kérdések 0-3 éveseknek, találós kérdések 1 osztályosoknak, találós kérdések 10 éveseknek, találós kérdések 2.osztályosoknak, találós kérdések 2022, találós kérdések 3-4 éveseknek, találós kérdések 3.osztályosoknak, találós kérdések 4 éveseknek, találós kérdések 4.osztály, találós kérdések 5 éveseknek, találós kérdések 6 éveseknek, találós kérdések 7 éveseknek, találós kérdések 8 éveseknek, találós kérdések 9 éveseknek, találós kérdések a családról, találós kérdések a nyárról, találós kérdések a sünről, találós kérdések a testrészekről, találós kérdések a vízről, találós kérdések állatokról, találós kérdések állatokról béka, találós kérdések állatokról kacsa, találós kérdések állatokról ló, találós kérdések állatokról nyúl, találós kérdések állatokról róka, találós kérdések állatos, találós kérdések alma, találós kérdések általános iskolásoknak, találós kérdések az időjárásról, találós kérdések az iskoláról, találós kérdések az őszről, találós kérdések bagoly, találós kérdések becsapós, találós kérdések béka, találós kérdések bemész a szobába, találós kérdések bicikli, találós kérdések bogarakról, találós kérdések bohóc, találós kérdések bútorokról, találós kérdések ceruza, találós kérdések cica, találós kérdések citrom, találós kérdések családról, találós kérdések csibe, találós kérdések csiga, találós kérdések dió, találós kérdések disznó, találós kérdések egér, találós kérdések egészségről, találós kérdések elsősöknek, találós kérdések erdei állatokról, találós kérdések erdő, találós kérdések érzékszervekről, találos kérdések és megfejtések, találos kérdések és válaszok, találos kérdések és válaszok gyerekeknek, találos kérdések és válaszok vicces, találós kérdések esküvőre, találós kérdések eső, találós kérdések ételekről, találós kérdések évszakokról, találós kérdések fa, találós kérdések fárasztó, találós kérdések fecske, találós kérdések fejtörők, találós kérdések fejtörők gyerekeknek, találós kérdések felnőtteknek, találós kérdések felsősöknek, találós kérdések foglalkozásokról, találós kérdések fül, találós kérdések gomba, találós kérdések gyerekeknek, találós kérdések gyerekeknek állatokról, találós kérdések gyerekeknek dió, találós kérdések gyerekeknek járművekről, találós kérdések gyerekeknek könyv, találós kérdések gyerekeknek nyár, találós kérdések gyerekeknek óra, találós kérdések gyerekeknek ősz, találós kérdések gyerekeknek tárgyakról, találós kérdések gyerekeknek válaszokkal, találós kérdések gyűjteménye, találós kérdések gyümölcsök, találós kérdések gyümölcsökről, találós kérdések hajó, találós kérdések hal, találós kérdések hangszerekről, találós kérdések háziállatokról, találós kérdések házról, találós kérdések hinta, találós kérdések hogy hívják, találós kérdések hónapokról, találós kérdések húsvét, találós kérdések idő, találós kérdések időjárás, találós kérdések időseknek, találós kérdések iskola, találós kérdések iskoláról, találós kérdések iskolás gyerekeknek, találós kérdések iskolásoknak, találós kérdések járművek, találós kérdések járművekről, találós kérdések játék, találós kérdések játékok, találós kérdések játékokról, találós kérdések kakas, találós kérdések kicsiknek, találós kérdések könyv, találós kérdések körte, találós kérdések közlekedési eszközökről, találós kérdések kvíz, találós kérdések lakás, találós kérdések lányoknak, találós kérdések lepke, találós kérdések levegő, találós kérdések liba, találós kérdések ló, találós kérdések logika, találós kérdések logikai, találós kérdések macska, találós kérdések madarakról, találós kérdések matek, találós kérdések medve, találós kérdések megfejtése, találós kérdések megfejtéssel, találós kérdések megoldással, találós kérdések melyik ló tud írni olvasni, találós kérdések mesehősökről, találós kérdések meseszereplők, találós kérdések mi az, találós kérdések nagyon nehéz, találós kérdések nap, találós kérdések négy atyafi, találós kérdések nehéz, találós kérdések nehezek, találós kérdések nekem van neked nincs, találós kérdések népi, találós kérdések növényekről, találós kérdések nyár, találós kérdések nyúl, találós kérdések okosjáték, találós kérdések online, találós kérdések oroszlán, találós kérdések otthon, találós kérdések oviban, találós kérdések ovisoknak, találós kérdések óvoda, találós kérdések óvodásoknak, találós kérdések óvodásoknak állatokról, találós kérdések öltözködés, találós kérdések ősz, találós kérdések őszi gyümölcsökről, találós kérdések őszi termésekről, találós kérdések őszi zöldségekről, találós kérdések őz, találós kérdések pad, találós kérdések paradicsomról, találós kérdések patak, találós kérdések pdf, találós kérdések pillangó, találós kérdések pók, találós kérdések quiz, találós kérdések ravasz, találós kérdések rejtvények, találós kérdések rendőr, találós kérdések repülő, találós kérdések róka, találós kérdések rovarokról, találós kérdések rövid, találós kérdések ruhadarabokról, találós kérdések sün, találós kérdések szakmákról, találós kérdések számok, találós kérdések szél, találós kérdések szerelemről, találós kérdések szerelmeseknek, találós kérdések szilva, találós kérdések színekről, találós kérdések szótára, találós kérdések szőlő, találós kérdések tárgyakról, találós kérdések tavasz, találós kérdések tél, találós kérdések természeti jelenségek, találós kérdések természetről, találós kérdések testrészek, találós kérdések tiniknek, találós kérdések tojás, találós kérdések tűz, találós kérdések tyúk, találós kérdések ünnepek, találós kérdések ünneplése, találós kérdések ürge, találós kérdések üveg, találós kérdések vadállatokról, találós kérdések vadon élő állatokról, találós kérdések válaszokkal, találós kérdések válaszokkal vicces, találós kérdések vicces, találós kérdések vicces gyerekeknek, találós kérdések virágokról, találós kérdések víz, találós kérdések zöldségekről, találós kérdések zsiráf, találós kérdéses játékok, találoskérdés, találóskérdések, tavaszi találós kérdések, tavaszi találós kérdések gyerekeknek, tavaszi találós kérdések óvodásoknak, téli találós kérdések, téli találós kérdések iskolásoknak, téli találós kérdések óvodásoknak, testrészek találós kérdések, tökös találós kérdések, történelmi találós kérdések, tréfás találós kérdések, tréfás találós kérdések gyerekeknek, trükkös találós kérdések, új találós kérdések, verses találós kérdések, vicces állatos találós kérdések, vicces találós kérdések, vicces találós kérdések gyerekeknek, vicces találós kérdések kvíz, vicces találós kérdések kvíz gyerekeknek, vízzel kapcsolatos találós kérdések, zöldséges találós kérdések.